Liturgy Institute London

For a detailed and peaceful study of Liturgy

Mgr Kamiel (Camille) Callewaert

Mgr Kamiel (Camille) Callewaert (1866-1943)

______, Licht en liefde voor onze blinden, vereeniging tot bescherming van
de belangen der blinden (met mede-auteur Maurice Duyvewaardt),
Brugge, 1925.

______,  “Vesperae antiquae in officio praesertim Romano”,
Collationes Brugenses 29 (1929) 310-27 = (Sacris erudiri 1),
(Abbatia Sancti Petri, Steenbrugge 1940) 91-117

______, “La durée et le caractère du carême ancien,” Brugge 1913

= (Sacris erudiri 1), ??

______, De origine cantus Gregoriani, Brugge, 1926.

______, Caeremoniale in missa privata et solemni aliisque frequentioribus
functionibus liturgicis servandum, Brugge, 1928

______, Liturgie en eucharistie, Brugge, 1929.

______, Over liturgisch mishooren, Den Bosch, 1930

______, Ons kerkelijk jaar: ontstaan, indeeling, beteekenis, vruchtbaarheid,
Den Bosch, 1932.

______, Liturgische beweging: wat ze niet is, wat ze wel is en moet zijn,

Den Bosch, 1933.

______, Vasten en Voorvasten, Den Bosch, 1933.

______, Eucharistisch en liturgisch leven, Brugge, 1936.

______, “Qu’est-ce que l'”oratio super populum”?, Ephemerides
liturgicae 51 (1937) 310-318

______, “S. Léon le Grand et les textes du Léonien” (Sacris erudiri
1), Steenbrugge, Bruges,  Abbaye S. Pierre 1948, 35-122

______, “Histoire positive du canon romain : une épiclèse à Rome?”,
(Sacris erudiri 2) 1949, 95-110

______,  “De officium defunctorum”, in Sacris erudiri: fragmenta
liturgica collecta a Monachis Sancti Petri de Aldenburgo in Steenbrugge
ne pereant,  in Abbatia Sancti Petri, Steenbrugge, Bruges 1962.

 

Central Eastern Continent            South Western Continent

 

© James Leachman, O.S.B.,  7 March 2011